Wymagane wyedukowanie personelu warunkiem bezpieczeństwa pracy

Wymagane wyedukowanie personelu warunkiem bezpieczeństwa pracy

21 września 2018 Off By admin
Praca z zastosowaniem specjalistycznych sprzętów, stanowiących niebezpieczeństwo dla zatrudnionego potrzebuje oczywiście odpowiednich kwalifikacji. Zawodem wymagającym specjalistycznego szkolenia a także weryfikacji umiejętności będzie oczywiście stanowisko spawacza

certyfikacja personelu spawalniczego

Autor: Michael
Źródło: http://www.flickr.com
.
bezpieczeństwo funkcjonalne

Źródło: pixabay
Certyfikacja personelu spawalniczego jest sprawą podstawową, ponieważ bezpieczeństwo używania technologii spawalniczych jest kontrolowane przez Unię Europejską, która ustala wszelkie wymogi. Parlament Europejski wprowadził zespół wytycznych oznakowanych PED 97/23/WE, zobowiązując zakłady pracy do przestrzegania precyzyjnie określonych norm i procedur. Dotyczą one przede wszystkim kwalifikacji spawaczy i używanych przez nich technik produkcji. Aby certyfikacja personelu spawalniczego była możliwa, przeprowadzane są odpowiednie kursy i egzaminy sprawdzające sprawność spełniania międzynarodowych norm. Pracownicy którzy uzyskali odpowiedni certyfikat otrzymują uprawnienia do pełnienia tego fachu na terenie całej Unii Europejskiej. W celu dodatkowego zabezpieczenia warunków pracy duże znaczenie ma tak zwane bezpieczeństwo funkcjonalne – http://www.tuv.com/pl/poland/uslugi/instalacje_urzdzenia_przemyslowe/instalacje_przemyslowe/niezawodnosc_systemow_automatyki_i_kontroli/niezawodnosc_systemow_automatyki_i_kontroli.html. Najprościej opisuje się je jako zespół wszystkich wymogów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów elektronicznych lub posiadających programowalne elektryczne elementy składowe. Kursy szkoleniowe z bezpieczeństwa funkcjonalnego są prowadzone w dwóch przedziałach zaawansowania. Wyróżniamy certyfikację ogólną pierwszego stopnia, dotyczącą przeważnie kadry kierowniczej, lub technicznej zajmującej się projektowaniem i eksploatacją systemów i urządzeń, których urzędy nie potrzebują szczegółowej wiedzy. Innymi słowy – pracowników niekoniecznie angażujących się w bezpośrednie prowadzenie lub nadzorowanie bardziej zaawansowanych czynności. Certyfikacja drugiego stopnia dotyczy już kursów eksperckich i dzieli się na poszczególne gatunki specjalizacji – certyfikację personelu spawalniczego.

Zatrudnienie na wymagających i niebezpiecznych stanowiskach wymaga wypełniania odpowiednich przepisów. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest niewątpliwie ich zestawieniem. Wymagana certyfikacja i szkolenie osób zatrudnionych w tym profilu są warunkami niezbędnymi do podjęcia pracy.