Kiedy konieczna jest pomoc adwokata

Z jakiej przyczyny dobrze jest powierzyć radcy prawnemu prowadzenie procesu sądowego?

Nie każda sprawa sądowa nastręcza uczestnictwa radcy prawnego w charakterze reprezentanta. Jest kilka postępowań, jakie z uwagi na nieskomplikowany zakres, nie nastręczają jego udziału. Przynależy do nich z całą pewnością sprawa o potwierdzenie nabycia spadku.

Radca prawny

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Naturalnie od tej reguły bywają wyjątki. Radca prawny jest konieczny w sprawach cywilnych, w sprawach pracowniczych, a na pewno w gospodarczych. Wsparcie radcy prawnego w sprawach polega na zastępowaniu reprezentowanej przez prawnika strony postępowania i wykonywaniu za nią działań powiązanych z przygotowywaniem wszelkiej korespondencji procesowej (apelacji, zażaleń albo innych pism) i co najważniejsze, radca prawny odpowiada na pytania sądu, zadaje pytania biegłym.

W tym miejscu na uwagę zasługuje też fakt, że zaczynając od 5 maja 2012 r. zmieniły się przepisy postępowania cywilnego nakładając na strony postępowania nowe, bardziej rygorystyczne obowiązki, do jakich należy przedstawienie w pozwie oraz odpowiedzi na na niego każdych stwierdzeń i wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń jak też dowodów, chyba że uczestnik uprawdopodobni, iż nie zameldował ich w pozwie czy dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy bądź że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń oraz dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu przedmiotu sprawy bądź też że występują inne nadzwyczajne okoliczności. Trzeba również podkreślić, że z uwagi na zaistniałe zmiany uczestnictwo radcy prawnego w toku pierwszej instancji może być bardzo istotne właśnie z uwagi na potrzebę zrealizowania w sposób prawidłowy postępowania dowodowego. O ile posiadamy ograniczone możliwości ekonomiczne to zawsze polecane jest zatrudnienie radcy prawnego do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, zaś w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do skreślenia apelacji lub kontrakcji na nią.

Należy również dodać, że koszty uczestnictwa radcy prawnego w procesie będą – co do reguły – zwracane przez stronę przegraną na podstawie odpowiedniego orzeczenia. Jeżeli wyszukujemy prawnika (Poszukujesz konsutlacji prawnej? Polecam: adwokat żarnowski prawo karne) w okolicy Wrocławia proponuję wbić w przeglądarkę sformułowanie: Wrocław radca prawny.