Jaką rolę będzie pełnił tester przy wytwarzaniu programów komputerowych, jakimi cechami powinien się charakteryzować.

Jaką rolę będzie pełnił tester przy wytwarzaniu programów komputerowych, jakimi cechami powinien się charakteryzować.

1 października 2020 Off By admin
Jeszcze całkiem niedawno typowy informatyk kojarzył się z osobą, która się mogła zająć wszystkimi sprawami związanymi z komputerem i oprogramowaniem. Jednak ogromny postęp, jaki się dokonał w tym obszarze spowodował, że zaczęły się pojawiać coraz węższe specjalności. Czym innym aktualnie się zajmują specjaliści od sprzętu, sieci czy aplikacji użytkowych, także w samym programowaniu zaszły duże zmiany.

praca przy komputerze

Autor: TAHRD NTNU
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim duża liczba języków spowodowała, że programiści zaczęli się specjalizować w jednym wybranym narzędziu, ale też zaczęła się pojawiać podziału zadań w czasie pracy nad dużymi aplikacjami. I tak na początku działać zaczyna analityk, którego zadaniem jest zgromadzić jak najwięcej informacji o oczekiwaniach względem nowego produktu i przygotować jego model funkcjonalny – gdzie znajdę pracę jako tester oprogramowania kraków. Później programista, lub przy większych projektach zespół programistów kodują wszystko, a jeżeli któreś z elementów są już gotowe, to do pracy powinien wejść tester oprogramowania kraków, jakiego rolą jest przetestowanie sprawdzić działanie aplikacji.

praca

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Zawód testera jest stosunkowo młody i jeszcze do niedawna traktowany był trochę po macoszemu. Lecz firmy produkujące oprogramowanie zaczęły zauważać korzyści, które będą płynąć ze znacznie mniejszej liczby błędów w aplikacjach, i testerzy stali się pożądanymi pracownikami, co bardzo dobrze można obecnie zauważyć na rynku pracy. Też między innymi dlatego, że mimo że związany dość mocno z informatyką zawód ten będzie jednak wymagał paru ważnych cech. W praktyce okazuje się że często potrzebna nawet nie będzie umiejętność programowania, za to bardziej pożądanymi cechami będą dokładność, cierpliwość i umiejętność analizy.

Aby zasięgnąć większą ilość danych na przedstawiany tu temat, odkryj także pozostałe absorbujące portale.

Do podstawowych zadań testerów będzie należeć kontrolowanie poprawności działania tworzonego oprogramowania. Z tego też powodu z jednej strony tester oprogramowania warszawa powinien znać dobrze wszystkie założenia projektu, aby wiedział co i w jakim zakresie będzie testował. Z drugiej powinien umieć opracowywać odpowiedni zestaw scenariuszy, na podstawie których będą realizowane testy, i tu akurat bardzo przydatne będą wyżej wspominane cechy.