Na czym polega metodyka prince2? Jakie firmy są w stanie z niej skorzystać? Kiedy jest najbardziej opłacalna?

Na czym polega metodyka prince2? Jakie firmy są w stanie z niej skorzystać? Kiedy jest najbardziej opłacalna?

28 kwietnia 2021 Off By admin
Metodyka prince2 to nowsza i bardziej zaawansowana wersja prince, jaka powstała w 1989 roku i została zbudowana w oparciu o metodykę PROMPT. Prince2 oficjalnie został zaprezentowany w Londynie w 1996 roku, ten sposób jest wykorzystywany jednocześnie przez wielkie światowe firmy, lecz również małe firmy usługowe. Prosto ujmując, prince2 objaśnia “co” i “dlaczego” zostało wykonane w projekcie, nie mówi zaś “jak” to zostało zrobione.

szkolenie do egzaminu prince2

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com

Umożliwia rozdzielenie projektu na mniejsze i bardziej proste do zarządzania części. Zapewnia stosowanie znacznego asortymentu specjalności oraz działań, które są wymagane przy tworzenia projektu. Chodzi tu w największym stopniu o sprawy typowo biznesowe, rozpoczynając od powodów, dla jakich projekt zaczęto organizować, skończywszy na jego zamknięciu. Taka metodyka wyróżnia etapy specjalistyczne lub techniczne, jakie są związane z tworzeniem produktu, a jednocześnie etapy zarządcze, jakie występują jeden po drugim i umożliwiają na bardziej korzystne sterowanie projektem, a jednocześnie zmniejszają ryzyko, iż coś się może nie udać.

Metodyka takiego typu wykorzystuje technikę rozplanowania działań, raportowanie o wykorzystaniu zasobów a także planowanie jakości. Podstawą planowania pozostaje identyfikacja i definiowanie niezbędnych produktów, a dopiero w dalszej kolejności możemy analizować pracę. Prince2 (zobacz ten link) faktycznie rozróżnia osiem procesów, jakie decydują o powodzeniu projektu i określa, kto jest za nie odpowiedzialny. Każdy z procesów ma mechanizmy, jakie gwarantują jakość. Metodyka prince2 dzieli aktualne zarządzanie projektem, za jakie odpowiada kierownik projektu, od strategicznych decyzji, za jakie zaś odpowiada specjalnie powoływany w tym celu komitet sterujący.

egzamin prince2

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com

Bardzo skrupulatnie określa role w zarządzaniu projektem, podział obowiązków oraz odpowiedzialności. Określa relacje z innymi rolami w projekcie, nie dopuszcza do ich pomieszania. Prince2, to jednocześnie procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych – . Pozwala więc to na pełną kontrolę nad stosowanymi zmianami. Metoda tego rodzaju

w celu kontrolowania postępowania w pracy stworzyła strukturę elementów sterowania, jakie skupiają się na produktach, wspierane to jest przez raporty. Umożliwia to na zmiany planów, albo podejmowanie|lub podejmowanie najbardziej właściwych korygujących działań.