Jak wygląda zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Wspólnotę mieszkaniową ustanawia zbiorowość właścicieli, których lokale wchodzą w skład wyznaczonej posiadłości. Wspólnoty mieszkaniowe Łódź powstają samoistnie z mocy prawa z momentem odkupienia na własność pierwszego lokalu. Reguły funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, prawa i zadania właścicieli lokali, oraz zarząd posiadłością społeczną charakteryzują stosowne przepisy. Wspólnoty mieszkaniowe mogą zdobywać prawa i zaciągać długi.

administracja

Autor: JaxStrong
Źródło: http://www.flickr.com

Nie posiadają osobowości ustawowej, zaś mają zdolność prawniczą. Przed sądem wspólnota jest reprezentowana przez Zarząd, lub wyłonionego zarządcę nieruchomości.Większość dużych wspólnot mieszkaniowych ma własny zarząd i urzeczywistnia ustawowy model zawiadywania nieruchomością wspólną. Nie wyłącza to jednak możności zawarcia umowy z fachowym administratorem.Możliwe jest wynajęcie firmy zarządzającej. Wtenczas realizuje ona, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, czynności polegające na prowadzeniu rachunkowości, dozorowaniu napraw, fachowym organizowaniu spotkań właścicieli.Za zadania wspólnoty mieszkaniowej jest odpowiedzialny Zarząd (ciekawa witryna) nawet wówczas, kiedy podpisano umowę z zarządcą.

Uwaga! Mamy dla Ciebie kolejny artykuł – a w nim kluczowa treść (http://www.konstrukcje-reklamowe.pl/) na podobny temat. Zajrzyj obowiązkowo i życzymy miłej lektury.

Dlatego członkowie zarządu winni systematycznie rozliczać zarządcę z zadań i wyników jego pracy. Zarządca nieruchomości, nazywany częstokroć także administratorem, może być także zatrudniony przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd.

dokumentacja

Autor: Ian Lamont
Źródło: http://www.flickr.com

Wspólnota mieszkaniowa może powierzyć zarządzanie wspólnotami Łódź osobom, albo podmiotom gospodarczym, jakie zajmują się zarządzaniem posiadłościami zawodowo. W owym celu musi zawrzeć w formie pisemnej pod surowością nieważności umowę o kierowanie (strona www). Trzeba w niej oznaczyć, że zagadnieniem umowy jest wykonywanie czynności zarządu własnością wspólną.

Kiedy uznasz, że opublikowane w tym tekście informacje są warte uwagi, zobacz jeszcze szczegóły w linku lampytanie.pl. Odnajdziesz tam równie przydatne dane.

Umowa winna charakteryzować jednoznacznie czynności, jakie będzie wykonywał administrator, a także opisywać posiadłość w sposób sprecyzowany w księdze wieczystej, lokalizacja nieruchomości, numer ewidencyjny parceli, obręb, oraz sąd, jaki prowadzi księgę wieczystą, także numer księgi.