Wszystko o czym powinieneś wiedzieć, jeżeli ciekawią cię żurawie przenośne. Już teraz zapoznaj się z dyrektywami i wypożycz jeden dla swojej firmy.

Żurawie przenośne, jak sama nazwa wskazuje, mogą być bez wysiłku przetransportowane z jednego podwozia na następne. Takie maszyny wyposażone są w bazę żurawia, w której zamontowana jest kolumna obrotowa. Do kolumny przyłączony jest wysięgnik (może posiadać dwa ramiona). Wysięgnik poruszany jest za pomocą siłowników hydraulicznych.

Żuraw

Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Na zakończeniu ramienia wysięgnika zamocowany jest hak (haki do zawiesi) lub inne akcesorium do dźwigania ładunków. Występują dwa rodzaje żurawi, ze względu na cechy architektoniczne i na miejsce w jakim będą używane. Są to żurawie ogólnego przeznaczenia i przemysłowe. Te drugie używane są do załadunku drewna lub złomu.

Kto może kierować takim urządzeniem? Jaki organ sprawdza poprawność działania żurawia?By móc skorzystać z takiego żurawia trzeba mieć aktualną decyzję o akceptacji na wykorzystanie danego żurawia, wydaną przez należyty oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Obsługiwać żurawie przenośne mogą tylko przeszkoleni operatorzy. Aby móc uzyskać zezwolenie na kierowanie żurawiem, trzeba przejść egzamin złożony z dwóch etapów. Teori i praktyki. Test również ma miejsce przed włąsciwym Urzędem Dozoru Technicznego. Postępowanie ma się identycznie w przypadku osób zajmujących się eksploatacją tych dźwigów. Wszelkie ważne postanowienia mówiące o formie dozoru, czasach przeprowadzania badań przez inspektorów czy terminie przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego są opisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Każdy żuraw jest odrębną maszyną, i technika korzystania go może być różna od poprzednich maszyn. Z tego powodu wytwórca do każdego żurawia załącza dokładną instrukcję użytkowania, niekiedy również w formie filmu wideo. Film w sposób praktyczny tłumaczy jak bezpiecznie używać żurawia, jak również prezentuje metodę jego prawidłowego składania, rozkładania i pracy z nim.

W jaki sposób odbywa się wypożyczenie dźwigu?
Jeżeli w pracy niezbędny Ci jest dźwig, który pomoże przy przenoszeniu dużych elementów konstrukcyjnych, powinieneś wydzierżawić go do tej pracy. Specjalne typy dźwigów ze względu na swoją niewielką budowę, mogą dotrzeć do ciężko dostępnych punktów, jak również nie są zasilane spalinowo. Aby wynająć żurawie przenośne skorzystaj z Google i odnajdź najbardziej opłacalne propozycje.