Jakie działania przeprowadza komornik? Jaka jest jego rola? Co trzeba wiedzieć na ten temat?

Najważniejszym celem działań prowadzonych przez komornika jest wyegzekwowanie od dłużnika wierzytelności należnych wierzycielowi – są one pozyskiwane z majątku dłużnika. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, iż do zadań komornika nie należy ocena zasadności długu. W gestii wierzyciela, nie komornika, należy określenie, z czego egzekucja będzie zarządzona. Wierzyciel musi w takiej sytuacji liczyć się z tym, że otrzyma wiadomość o braku szansy ściągania długu. Co wtedy robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim wierzyciel musi wiedzieć to, że komornik będzie działał na jego polecenie. Dlatego też musimy sobie niezwykle dokładnie przemyśleć kwestię sformułowania wniosku egzekucyjnego, wypracować odpowiednią strategię jak ściągnąć dług. Jeśli jako źródło egzekucji pozostanie w nim wskazane np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, wówczas komornik (kliknij aby zobaczyć więcej) będzie się zajmował egzekucją w takim dokładnie terenie. Gdyby się okazało, że dłużnik nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, zleceniodawca zdobędzie informację o braku możliwości zdobycia należności. Im zatem więcej wiadomości na temat stanu posiadania dłużnika posiada zleceniodawca, tym lepiej. Poza tym wierzyciel musi uczestniczyć we wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu wie co się dzieje i może w dobrej chwili zareagować. Sprawdź co to windykacja długów od osób prywatnych.

Wielokrotnie może zdarzyć się tak, że niemożliwość komornika będzie wynikała z faktu, iż dłużnik bez wątpienia nie będzie niczego posiadał. W takich chwilach w rachubę wchodzą dwie opcje: po pierwsze –zdołał przepisać majątek na członka rodziny, po drugie – będzie czerpał przychody z nielegalnych źródeł. Musimy więc wykonać research w tej kwestii.

Windykacja długów

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Jakby się mogło okazać, że dłużnik pozyskuje zarobki z nie do końca legalnych źródeł, opłaca się go informować, iż sprawą tą będzie zajmował się fiskus. Jeśli z kolei zacznie wychodzić na jaw pierwsza z wymienionych wyżej opcji, upominający się o dług ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której skutkiem może być zniwelowanie przepisywania majątku.

Poza tym wierzyciel może wnieść u komornika wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika. W tej kwestii komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w przypadku działań tego typu prowadzonych na własną rękę, gdyż posiadają dostęp do wielu ułatwiających to narzędzi. Te i inne kwestie są dosyć zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze na przykład typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Dobrze konsultować to ze specjalistami.