Powstanie kopalni odkrywkowej w Miejskiej Górce, to cios prosto w serce, dla tutejszych właścicieli gospodarstw rolnych

Na terenach gmin Krobia i Miejska Górka – Powiat Rawicz, Województwo Wielkopolskie, znajdują się złoża węgla brunatnego. Tamtejsi mieszkańcy walczą jednak przeciwko planom uruchomienia kopalni odkrywkowej. Rolników z gmin Krobia i Miejska Górka, poparł koncern Heinz, który jest posiadaczem popularnych zakładów – Pudliszek, skądinąd leżących w gminie Krobia.

Kopalnia na Górnym Śląsku

Źródło: flickr.com
Powstałe Stowarzyszenie „Nasz Dom” twierdzi, że uruchomiona kopalnia (zaopatruj się u producenta kruszyw drogowych) odkrywkowa spowoduje zniknięcie ponad 20 miejscowości, co doprowadzi do przymusowego przeniesienia mieszkającej tam ludności. Uruchomiona kopalnia odkrywkowa może także skutkować zupełnym zanikiem rolnictwa na tym terenie, zatem ludziom tym grozi utrata miejsc pracy.

Olbrzymim minusem kopalni odkrywkowej jest niszczenie – zobaczysz – środowiska naturalnego. Miejska Górka, a konkretniej jej mieszkańcy, chcą innej przyszłości dla swojej miejscowości. Sporo mówi się o ogromnych zwałach w miejscach, gdzie wydobywa się węgiel brunatny. Wiele słyszy się również o możliwych zalaniach pobliskich gruntów, możliwych wybuchach metanu o grożących pożarach powstających na skutek uszkodzeń kopalni odkrywkowych. Naukowcy utrzymują, że spalanie tego niskokalorycznego paliwa, wyemituje więcej dwutlenku węgla niż spalanie węgla kamiennego, ropy naftowej oraz dwa razy więcej niż spalanie gazu ziemnego. W państwach leżących na kontynencie europejskim corocznie umiera przedwcześnie 450 000 osób. Powodem śmierci tych osób jest zanieczyszczenie środowiska tlenkiem siarki, tlenkiem azotu oraz metalami ciężkimi takimi jak rtęć, nikiel, kadm, ołów, spowodowane spalaniem węgla.

Badania na temat pięciu elektrowni opalanych węglem brunatnym, na granicy polsko-niemieckiej, podają że całoroczne wydatki zdrowotne spowodowane przez te elektrownie, wynoszą od 3 do 5 miliardów euro. Spodziewane ubytki w produkcji rolnej, wywołane uruchomieniem nowej elektrowni mogą wynieść od 1,3 do 2 miliardów euro w przeciągu pół wieku. Ankiety wykazują, że 70% lokalnej ludności protestuje przeciwko otwieraniu kopalni odkrywkowej.

Do buntu mieszkańców powiatu Rawicz, ustosunkowała się spółka PAK Górnictwo. Spółka PAK Górnictwo, prowadzi inwestycje na obszarze powiatu gostyńskiego i powiatu rawickiego. W jej przekonaniu, dyskusja na temat wybudowania kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w tych powiatach, ma charakter tylko teoretyczny, dlatego, że spółka PAK Górnictwo, nie posiada i nie wystąpiła jeszcze o wydanie pozwolenia na wydobywanie węgla. Gdzie leży prawda…?