Prawa pracownicze a inicjatywy pracodawców. Jak pogodzić te dwa obozy, co można zyskać z porozumienia jednych, jak i drugich?

Pomiędzy przedsiębiorcami a podwładnymi od wieków iskrzył konflikt interesów, każda ze stron pragnęłaby przepchnąć swoje racje. Pracodawcy będący również w roli przedsiębiorców są nastawieni na zarobek, a także zmniejszenie kosztów pracy. Zatrudnieni natomiast uskarżają się na niekorzystne warunki pracy i zapłaty.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com
W XIX w. powstały grupy robotników, nazywane związkami zawodowymi. Pracownicy skupiają się według branż i gałęzi przykładowo górnicy, kolejarze czy nauczyciele. Zatem związki zawodowe są nieformalnym organizowaniem się, który zmierza do bronienia własnych interesów, z reguły są nimi polepszenie warunków pracy, wzrost płac wraz ze wzrostem produktywności pracy. Swoje postulaty mogą spróbować wprowadzić za pomocą siły lub konsensusu. Związki te istnieją w wielu państwach rozwiniętych i innych, ale posiadają rozmaite struktury organizacyjne, zasięg i formę działania. Każdy kto przystąpi do związków nie powinien z tego powodu ponieść żadnych ujemnych konsekwencji.

W naszym kraju związek zawodowy zwołuje co najmniej 10 uprawnionych osób, uchwalają statut, powołują komitet założycielski, a później wysuwają wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego. Często związki zawodowe inicjują nowoczesne prawo pracy i chcą praw socjalnych zapisanych w umowach zbiorowych, dzięki nim prostsze jest wynegocjowanie z pracodawcą o warunki pracy i zapłatę. Należy również wziąć pod uwagę gospodarkę narodową, która w pewnych sytuacjach może być stratna.

w czasie szkolenia

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com
Związki zawodowe mogą bardziej wymuszać wzrostwynagrodzeń,lub także zatrzymywać inwestowanie powiązane z postępem technologii, które sprawiłoby zwolnienia z pracy. Mogą być też wykorzystywane w celach politycznych, ogniskują się zazwyczaj tylko na potrzebach swoich członków, lub też nadmiernie tworzą akcje protestacyjne.

Jeżeli jest w tym tekście coś ciekawego dla Ciebie, to bez wahania zbadaj obowiązkowo także tamto źródło (https://www.workservice.pl/praca/produkcja/wroclaw/) – w nim także przeczytasz wiele podobnych informacji.

Najciekawsza jest strategia konsensusu, bo jest otwarta na rozmaite rozwiązania bardziej korzystne dla wszystkich stron. z reguły zatrudniony, jak i zatrudniający nie ma pojęcia, co mu wolno a czego nie, wobec czego biorą się z takiej sytuacji pomyłki. Ważna jest więc edukacja i takie coś jak szkolenie prawo pracy czy szkolenia dla nauczycieli (SOYER Warszawa).