Prawa pracownicze a inicjatywy pracodawców. Jak pogodzić te dwa obozy, co można zyskać z porozumienia jednych, jak i drugich?

Prawa pracownicze a inicjatywy pracodawców. Jak pogodzić te dwa obozy, co można zyskać z porozumienia jednych, jak i drugich?

3 listopada 2020 Off By admin
Pomiędzy przedsiębiorcami a podwładnymi od wieków iskrzył konflikt interesów, każda ze stron pragnęłaby przepchnąć swoje racje. Pracodawcy będący również w roli przedsiębiorców są nastawieni na zarobek, a także zmniejszenie kosztów pracy. Zatrudnieni natomiast uskarżają się na niekorzystne warunki pracy i zapłaty.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com
W XIX w. powstały grupy robotników, nazywane związkami zawodowymi. Pracownicy skupiają się według branż i gałęzi przykładowo górnicy, kolejarze czy nauczyciele. Zatem związki zawodowe są nieformalnym organizowaniem się, który zmierza do bronienia własnych interesów, z reguły są nimi polepszenie warunków pracy, wzrost płac wraz ze wzrostem produktywności pracy. Swoje postulaty mogą spróbować wprowadzić za pomocą siły lub konsensusu. Związki te istnieją w wielu państwach rozwiniętych i innych, ale posiadają rozmaite struktury organizacyjne, zasięg i formę działania. Każdy kto przystąpi do związków nie powinien z tego powodu ponieść żadnych ujemnych konsekwencji.

W naszym kraju związek zawodowy zwołuje co najmniej 10 uprawnionych osób, uchwalają statut, powołują komitet założycielski, a później wysuwają wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego. Często związki zawodowe inicjują nowoczesne prawo pracy i chcą praw socjalnych zapisanych w umowach zbiorowych, dzięki nim prostsze jest wynegocjowanie z pracodawcą o warunki pracy i zapłatę. Należy również wziąć pod uwagę gospodarkę narodową, która w pewnych sytuacjach może być stratna.

w czasie szkolenia

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com
Związki zawodowe mogą bardziej wymuszać wzrostwynagrodzeń,lub także zatrzymywać inwestowanie powiązane z postępem technologii, które sprawiłoby zwolnienia z pracy. Mogą być też wykorzystywane w celach politycznych, ogniskują się zazwyczaj tylko na potrzebach swoich członków, lub też nadmiernie tworzą akcje protestacyjne. Najciekawsza jest strategia konsensusu, bo jest otwarta na rozmaite rozwiązania bardziej korzystne dla wszystkich stron. z reguły zatrudniony, jak i zatrudniający nie ma pojęcia, co mu wolno a czego nie, wobec czego biorą się z takiej sytuacji pomyłki. Ważna jest więc edukacja i takie coś jak szkolenie prawo pracy czy szkolenia dla nauczycieli (SOYER Warszawa).