Instruktaże okresowe z BHP

Instruktaże okresowe z BHP

21 września 2018 Off By admin
Zadaniem pracodawcy jest szkolenie ludzi w obszarze BHP. Pracownik powinien przejść szkolenie nie jedynie przed dopuszczeniem do pracy, ale również co pewien określony okres. Pracodawca ma obowiązek zatroszczyć się o bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracobiorców. Jednym z oznak tego obowiązku jest obowiązek przeprowadzania szkoleń. Chlebodawca nie powinien dopuścić do pracy pracownika nie przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma również obowiązek realizowania instruktaży okresowych. Instruktaże okresowe mają na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP

Autor: QSC AG
Źródło: http://www.flickr.com
Nadto pozwalają pracownikom uzupełniać swoją wiedzę jak też umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przymus odbycia szkolenia BHP periodycznego mają: osoby będące chlebodawcami a także inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności mistrzowie, brygadziści i kierownicy; pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy; pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne jednostki realizujące zadania tej służby; pracownicy administracyjni, których charakter zatrudnienia wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Co ile instruktaże okresowe. Nie rzadziej niż raz na trzy lata – instruktaże okresowe ludzi zatrudnionych na posadach robotniczych, realizuje się je w formie instruktażu. Nie rzadziej niż raz do roku – szkolenia okresowe osób zatrudnionych na posadach robotniczych, na których są realizowane roboty wyjątkowo niebezpieczne.

BHP

Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenia BHP periodyczne osób będących chlebodawcami oraz innych ludzi kierujących pracownikami, szczególnie dyrektorów, brygadzistów oraz mistrzów; pracowników inżynieryjno-technologicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych przyrządów technicznych, technologów jak też organizatorów wytwórczości, pracowników służby BHP oraz innych osób realizujących zadania tejże służby; powinno być przeprowadzane w postaci kursu lub seminarium. Nie rzadziej aniżeli raz na sześć lat – szkolenie okresowe pracobiorców administracyjno-biurowych, których charakter pracy łączy się z narażeniem na czynniki wrogie dla zdrowia, uciążliwe bądź niebezpieczne.

Wrocław oraz Warszawa są to miasta w których można z łatwością znaleźć szeroką ofertę szkoleń BHP.