odzienie robocze, ubrania ochronne

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobowiązany przekazać zatrudnionemu bezpłatnie buty i odzież roboczą, realizujące żądania określone w Polskich Normach, ze względu na wymagania technologiczne, higieniczne, bądź bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może również uzgodnić pozycje pracy, na których uznaje się zastosowanie przez pracujących, za ich aprobatą, własnego ubrania ochronnego lub fartucha.

Odzież robocza

Autor: TAFE SA Electrical Engineering
Źródło: http://www.flickr.com

W tym wypadku pracownikom użytkującym własnej odzieży roboczej, chlebodawca wypłaca ekwiwalent za jej używanie.

Czy nie sądzisz, że dane na omawiany temat możesz odnaleźć także na odmiennym portalu? Naturalnie, że tak – kliknij tutaj, a ujrzysz tam sensowny serwis (http://www.robak.konin.pl/oferta/depaletyzatory/automatyczne).

Jednakże stosowanie przez pracujących osobistej odzieży roboczej nie jest dopuszczalne na stanowiskach pracy, na których są realizowane zajęcia powiązane z bezpośrednią obsługą maszyn i różnych aparatów technicznych, albo profesje powodujące obfite plamienie, skażenie butów i odzieży roboczej środkami chemicznymi, lub promieniotwórczymi, półproduktami biologicznie zaraźliwymi, są nią także różnego rodzaju fartuchy – sprawdź tego producenta.

Ubrania ochronne są majątkiem chlebodawcy. Pracodawca jest zobligowany umożliwić, aby odzież i buty robocze miały własności osłonowe i użytkowe. Zobowiązaniem chlebodawcy jest również pranie, pielęgnacja, naprawa, odkażanie ubrań i butów. Na zasadzie wyjątku od zasady, jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania okryć, zadania w tym obszarze powinny być przeprowadzane przez zatrudnionego, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę równoważnika finansowego w wysokości poniesionych kosztów.

Normy prawa pracy stanowią, że obuwie, fartuchy medyczne i odzież robocza dawana jest robotnikom bezpłatnie. Dawana konkretnemu pracownikowi odzież robocza winna być właściwa z Polskimi Normami i posiadać należyte własności użytkowe, ale także musi być przystosowana do specyfiki pracy, również cech cielesnych danego pracownika. Odzież robocza jest mieniem pracodawcy, a więc w przypadku, jak stosunek pracy wygasa, zatrudniony jest zobligowany zwrócić ją pracodawcy. Pracownik nie może być przyjęty do pracy bez obuwia i odzieży roboczej, jeśli pracuje na stanowisku, na którym używanie ubrań jest konieczne.