odzienie robocze, ubrania ochronne

odzienie robocze, ubrania ochronne

18 października 2019 Off By admin
Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobowiązany przekazać zatrudnionemu bezpłatnie buty i odzież roboczą, realizujące żądania określone w Polskich Normach, ze względu na wymagania technologiczne, higieniczne, bądź bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może również uzgodnić pozycje pracy, na których uznaje się zastosowanie przez pracujących, za ich aprobatą, własnego ubrania ochronnego lub fartucha.

Odzież robocza

Autor: TAFE SA Electrical Engineering
Źródło: http://www.flickr.com

W tym wypadku pracownikom użytkującym własnej odzieży roboczej, chlebodawca wypłaca ekwiwalent za jej używanie. Jednakże stosowanie przez pracujących osobistej odzieży roboczej nie jest dopuszczalne na stanowiskach pracy, na których są realizowane zajęcia powiązane z bezpośrednią obsługą maszyn i różnych aparatów technicznych, albo profesje powodujące obfite plamienie, skażenie butów i odzieży roboczej środkami chemicznymi, lub promieniotwórczymi, półproduktami biologicznie zaraźliwymi, są nią także różnego rodzaju fartuchy – sprawdź tego producenta.

Ubrania ochronne są majątkiem chlebodawcy. Pracodawca jest zobligowany umożliwić, aby odzież i buty robocze miały własności osłonowe i użytkowe.

Czyżby ta najnowsza publikacja spodobała Ci się tak wyjątkowo, że chcesz poznać inne? Miło nam! W takim razie zapraszamy na świeżą stronę.

Zobowiązaniem chlebodawcy jest również pranie, pielęgnacja, naprawa, odkażanie ubrań i butów. Na zasadzie wyjątku od zasady, jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania okryć, zadania w tym obszarze powinny być przeprowadzane przez zatrudnionego, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę równoważnika finansowego w wysokości poniesionych kosztów.

Normy prawa pracy stanowią, że obuwie, fartuchy medyczne i odzież robocza dawana jest robotnikom bezpłatnie. Dawana konkretnemu pracownikowi odzież robocza winna być właściwa z Polskimi Normami i posiadać należyte własności użytkowe, ale także musi być przystosowana do specyfiki pracy, również cech cielesnych danego pracownika. Odzież robocza jest mieniem pracodawcy, a więc w przypadku, jak stosunek pracy wygasa, zatrudniony jest zobligowany zwrócić ją pracodawcy.

Intryguje Cię ta tematyka? Jeśli tak, to bez ociągania kliknij ten link – ta polecana strona (https://opolskibiznes.pl/) też również będzie godna zainteresowania.

Pracownik nie może być przyjęty do pracy bez obuwia i odzieży roboczej, jeśli pracuje na stanowisku, na którym używanie ubrań jest konieczne.