Budżetowanie i controlling finansowy bywają ważne w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Budżetowanie i controlling finansowy bywają ważne w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

10 marca 2020 Off By admin
Controlling finansowy to część budżetowania, finalny jego etap. Nie zawsze stanowi on konieczny wymóg budżetowania. Jednak pierwszym krokiem, żeby zastanowić się nad wzajemnymi relacjami tych dwóch pojęć powinno być zarysowanie ram znaczeniowych każdego z nich. Budżetowanie to zatem proces, jaki obejmuje planowanie, kreowanie i zatwierdzanie budżetu, a także czasem późniejszą jego kontrolę. Aby dobrze zrozumieć znaczenie budżetowania, koniecznym jest również właściwe rozumienie słowa budżet.

aplikacja do zarządzania w firmie

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Jest to zatem plan działania, który prezentuje sposób przydziału środków, wyrażony w jednostkach pieniężnych lub w jednostkach naturalnych, opracowywany na okres roku, zatwierdzony i realizowany przez pracowników przynależących do rozmaitych szczebli zarządzania w obrębie struktury przedsiębiorstwa. Istnieją różne typy budżetowania. Zazwyczaj wyróżnia się cztery zasadnicze jego rodzaje. Budżetowanie kroczące oparte jest na dzieleniu roku na kwartały. W tym rodzaju budżetowania kreuje się systematyczny budżet na pierwszy kwartał, a na pozostałe ramowy.

Jest Ci potrzebne łącze do źródła (http://www.trenerzy.pl/)? Zachęcamy zatem, byś nacisnął tutaj i wówczas przejdziesz do kolejnego artykułu pełnego szczegółów.

Zobacz dalsze wiadomości: czytaj.

Budżetowanie przyrostowe stanowi bardziej wielowymiarowy jego typ, ogólnie opiera się na użyciu danych z dotychczasowego okresu, które mnoży się przez odpowiedni wskaźnik. Jeżeli budżet zostaje skonstruowany przez menadżerów wyższego szczebla, mamy do czynienia z budżetowaniem odgórnym. Jeżeli część budżetu planowana jest przez zarząd a część przez pracowników, to wtedy jest to budżetowanie partycypacyjne. Występują także różne inne sposoby budżetowania, a dodatkowo jego rodzaje, które należałoby określić mianem połączenia tych zasadniczych. Controlling finansowy to natomiast mechanizm zarządzania, stanowiący fragment controllingu firmy.

Niezbędne są Ci istotne informacje (https://szukasz-pracy.pl/zycie-polakow-w-holandii-czy-warto-rozwazac-emigracje/) na ten ciekawy temat? Więc nie ociągaj się i wejdź do następnego wpisu – tam opracowaliśmy dla Ciebie coś wyjątkowego.

Interesujące dane:

w biznesie

Autor: Kat Veilux
Źródło: http://www.flickr.com

Sam controlling należy natomiast pojmować na dwa sposoby. Może to więc przede wszystkim być szereg działań podejmowanych przez kierownictwo, żeby sprawdzić poziom funkcjonowania firmy. Po drugie jest to charakterystyczne narzędzie diagnostyczne, kreowane na potrzeby firmy. Ogólnie narzędzia do controllingu to grupa sposobów, propozycji i rozwiązań, jakich celem jest osiągnięcie założonych skutków w obszarze finansów firmy. Controllingu nie należy rozumieć jako zjawiska odłączonego od całości przedsięwzięć, stanowi on fragment całości działania systemu.