Eksport towarów do państw spoza Unii Europejskiej

Eksport towarów do państw spoza Unii Europejskiej

23 maja 2020 Off By admin
Sprzedaż dokonywana na rzecz partnerów pochodzących z państw spoza Wspólnoty Europejskiej to tzw. wywóz towarów.

Dostawa towarów spełniająca definicję wywozu z zasady podlega pod ustawę do zastosowania zerowej stawki podatku VAT, ale powinny być spełnione ponadplanowe warunki, to jest posiadanie zaświadczeń potwierdzających wywóz produktów poza obszar UE. Według ogólnej definicji zamieszczonej w Ustawie o podatku od towarów oraz usług – eksport produktów to dostawa towarów ekspediowanych bądź transportowanych z obszaru państwa poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę (bądź na jego rzecz) lub nabywcę posiadającego siedzibę poza obszarem kraju albo na jego rzecz – jeżeli eksport jest poświadczony przez urząd celny sprecyzowany w regulacjach. Wyłączeniu podlega jednak eksport towarów przez samego nabywcę do celów wyposażenia czy też wyekwipowania statków rekreacyjnych czy też innych środków przewozu służących celom osobistym. Co ważne, z eksportem towarów mamy do czynienia także w wypadku, gdy produkty zostaną objęte procedurą eksportu w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej, aniżeli Rzeczpospolita Polska.

Certyfikacja gost r (szczegóły: hiperłącze do strony) to dokument, który uwierzytelnia zgodność produktów z wymogami jakości a także bezpieczeństwa, które zostały określone poprzez Standardy Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Na pewno przyda Ci się dobra strona www, jeśli chcesz poznać dużo informacji na ten temat. Namawiamy więc, żebyś wszedł w podany link.

Należy podkreślić, iż od 1 stycznia 2014 roku fakt wydania faktury poświadczającej dostawę artykułów nie wpłynie na moment powstania podatkowego obowiązku przy eksporcie artykułów.

Zgodnie z dzisiaj wiążącymi przepisami, fakturę mamy prawo wydać na 30 dni przed dokonaniem dostawy natomiast nie dalej niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji dostawy produktów.