Jak przedstawiają się stawki w zawodzie geodety? Czy różnice w zakresie świadczenia różnych zadań są zauważalne? Okazuje się, że tak

Praca w geodezji przeważnie należała do profesji prestiżowych i dobrze płatnych. Niniejszy artykuł prezentuje cennik takich usług przygotowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Krakowie na rok 2014. Więc są to należności jakie firmy geodezyjne dostają za realizację swoich prac.

teodolit

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Jednocześnie należy powiedzieć, że cenniki są bardzo różne w zależności od konkretnego regionu, konkurencji oraz wielu odmiennych czynników. A oto ceny za wykonanie prac geodezyjnych wg SGP (bez podatku VAT). Na pierwszy rzut pójdzie pomiar sytuacyjno-wysokościowy, co oznacza mapę do zadań projektowych (bez określania granic). () Cena wynosi 1500 zł.. Kolejne zadanie, czyli inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia podziemnego, zalicza się do tego telekomunikacja, gaz, eN, eW, a także w dalszej kolejności, czyli woda, kanalizacja, CO oraz telewizja kablowa.

Musimy w tym miejscu obliczać]sumować wartość za pierwsze 100 metrów i jest to: 700 zł. W dalszej kolejności zadanie: inwentaryzacja budynku, to koszt osiemset złotych. Za tyczenie budynku należy się tysiąc złotych, zaś za podział nieruchomości już cztery tysiące złotych. A jak wygląda pełna praca zespołu geodezyjnego? Za pierwszy dzień – dwa tysiące złotych, zaś pierwsza godzina pracy geodety – 150 zł. Ceny tak naprawdę ulegają modyfikacji zależnie od konkretnej pracy. Niestety w opinii większości geodetów da się dostrzec znaczne różnice w wartościach ustalanych przez różnorodne firmy. Prawie żadna z tego rodzaju firm nie ujawnia na swojej stronie cennika usług z uwagi na wielkie różnice w dziedzinie zleceń. Pomimo to jednakże przedstawiony cennik określa zbiór wiedzy tak więc jest ujawniony przez bardzo wiarygodne źródło którym na pewno jest SGP. Jednocześnie, to co powiedziane zostało wcześniej, wiele jest zależne od konkretnej firmy (zobacz kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości) i obszaru, w której realizuje się pracę – mptgeo.pl/kontakt.

geodezja

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Niestety, w wielu zawodach cenniki są urozmaicone i czasem łatwo dostrzec różnicę, jaką jest niekorzystna wartość za świadczoną pracę. To dostanie pieniędzy geodeta Oława czy ekspert ze stolicy jest zależne od dużej liczby wytycznych, na jakie czasami nie mamy wpływu.