Jak muszą być zrobione instalacje elektryczne? O jakich kwestiach najkorzystniej pamiętać, ażeby wszystko przebiegało jak najlepiej?

Instalacje elektryczne muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z różnymi wymaganiami norm oraz przepisów. Uwzględniać muszą one różne wymagania techniczne i pozostałe uwarunkowania. Jakie?

instalacje elektryczne

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim najważniejsze jest przeznaczenie obiektu, czyli musimy wiedzieć czy mamy do czynienia z mieszkaniem, warsztatem, a może obiektem przemysłowym.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej danych na opisywany temat, to odnajdziesz je na pewno po przejściu do serwisu www (https://www.esoil.pl/k,1,total), gdzie są one bardzo szczegółowo opisane.

Ważna jest technologia budowy lub przebudowy obiektu, a także typ i właściwości użytych materiałów budowlanych. Nie zapominać należy o typie oraz mocy instalowanych odbiorników energii, mają one rzeczywiście wielki wpływ na ostateczny proces podłączania oraz żywotności instalacji. Na pewno pamiętajmy także o warunkach środowiska, które mogą oddziaływać szkodliwie na instalacje i urządzenia, a także prognozowanego oddziaływania instalacji oraz urządzeń na otoczenie. Instalacje elektryczne wykonane są z zastosowaniem izolowanych przewodów jedno oraz wielożyłowych, kabli elektroenergetycznych, a także przewodów szynowych. Jesteśmy w stanie również wykorzystać przewody nieizolowane, lecz są to jedynie specyficzne przypadki. Położenie przewodów i wykorzystany osprzęt elektrotechniczny, a także materiały ochronne i mocujące powinny być tego rodzaju, żeby w czasie normalnej pracy i w czasie zakłóceń nie występowało znaczne pogorszenie się właściwości przewodów oraz ażeby było zachowane pełne bezpieczeństwo pod kątem porażeniowym, pożarowym i innym. Przewody ułożone w sposób niedostrzegalny dla użytkownika muszą być przeprowadzone poziomo lub pionowo, zaś na podłodze czy na suficie równolegle albo prostopadle do naroży.

elektryka, przewody

Autor: Kullez
Źródło: http://www.flickr.com
Przewody położone w szczelinach dylatacyjnych, w jakich występują łączenia płyt oraz bloków budowlanych muszą być tak prowadzone, żeby w przypadku spodziewanych naturalnych rozmieszczeń nie występowało uszkodzenie przewodów. Rury, listwy oraz kanały izolacyjne, jak i jednocześnie inne elementy, na których układane są przewody, nie mogą mieć ostrych krawędzi, jakie zagrażają uszkodzeniem izolacji przewodów. Powinno być tam tyle miejsca, aby przy układaniu przewodów nie powstawały jakieś ostre zagięcia albo załamania. Najbardziej odpowiedni sposób na ułożenie instalacji to jej rozplanowanie, dzisiaj nie ma z tym trudności, ponieważ są nowoczesne sposoby, jak program do projektowania instalacji elektrycznych.