By być rzeczoznawcą majątkowym należy przejść ciężką i długą drogę

Żeby wykonywać pewne zawody trzeba posiadać pozwolenie właściwego ministerstwa. Do tych należy rzeczoznawca majątkowy, który żeby wykonywać swój zawód wymaga licencji oraz wpisu do krajowego rejestru przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

listowna oferta o pracę

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to zawód cieszący się poważaniem wśród Polaków. Rzeczoznawca może obrać parę różnych ścieżek realizacji kariery.

Licencjonowany rzeczoznawca ma możliwość zatrudnić się pracę w biurze lub wystartować z własnym biznesem, nawiązać kolaborację z bankiem, natomiast posiadający doświadczenie rzeczoznawca ma szansę ubiegać się o otrzymanie posady biegłego sądowego (szybka wycena maszyn Wrocław). Jednakowoż droga do otrzymania licencji rzeczoznawcy jest długa oraz kręta, gdyż wymagania są duże. Chętny ma obowiązek posiadać ukończone studia magisterskie i, co więcej rozpocząć studia doktoranckie, jakich program wypełnia minimalne wymogi ministerialne. Ale osoba, jaka skończyła studia magisterskie, które spełniały wymogi nie muszą podejmować studiów podyplomowych.

Jeśli sądzisz, że te informacje są przydatne, to odsyłam do strony (https://ambroexpress.pl/) – w tamtym miejscu także są podobne dane, które warto zobaczyć.

Następnym krokiem jest uzyskanie doświadczenia, toteż wymagane jest, by przyszły rzeczoznawca odbył praktyki w zawodzie. W czasie rocznych praktyk praktykant musi przeprowadzić 15 operatów szacunkowych, dlatego okres praktyk wydłuża się najczęściej do 15 miesięcy. Etapem ostatnim jest przystąpienie do egzaminu, który złożony jest z dwóch części: pisemnej i ustnej, w trakcie której egzaminowany broni wybranych przez siebie operatów. Ponieważ egzamin jest dość ciężki do zdania, do przygotowań trzeba się zabrać sporo wcześniej, już w okresie odbywania praktyk.

Poznaj więcej szczegółów w witrynie (https://www.transcomp.pl/oferta/ewidencja-drog/) – one rzucą zupełnie nowe światło na ponoszoną w umieszczonym na tej stronie poście. Zwyczajnie kliknij ten link.

Dobrze, zatem chyba najciekawsze pytanie: ile zarabia rzeczoznawca nieruchomości? Z początku jest on w stanie wykonać kilka wycen miesięcznie, zaś z czasem nawet 10, wyceniając dla klientów indywidualnych, które zwykle wahają się między 400 – 800 zł za jedną wycenę. W takim razie, licząc w ten sposób zarobki mieszczą się między 4000 a 8000 zł.

Jeżeli po przeczytaniu tej treści zainteresowała Cię praca jako polecany rzeczoznawca nieruchomości Wrocław i Kraków posiadają najlepsze uczelnie, które kształcą w tym kierunku i pomagają zdobyć doświadczenie zawodowe.
Rzeczoznawca, który posiada renomę może zarabiać wielokrotność wymienionej już kwoty, jednakże żeby uzyskać tę renomę należy najpierw ciężko i wytrwale pracować.