Szkolenia BHP – przyczyny, dla których nie warto ich lekceważyć

Szkolenia BHP są obowiązkowe dla każdego pracownika. Szkolenia BHP są bardzo istotne w przypadku osób wykonujących zagrażające życiu czynności, lecz czy są one konieczne także dla osób, które spędzają dzień za biurkiem, ekranem komputera? W jakim celu pracownik biurowy powinien przejść szkolenia BHP, skoro w miejscu pracy nie czyhają na niego żadne zagrożenia?

szkolenie BHP

Autor: NASA Goddard Space Flight Center
Źródło: http://www.flickr.com

Wyjaśnijmy: także pracownicy umysłowi mają obowiązek odbyć szkolenia BHP, chociaż w pracy nic im nie grozi. Pracownik administracyjny używa w swojej pracy komputera przez kilka godzin dziennie. Pracując na komputerze także ryzykujemy swoje zdrowie. Monitor komputera odbija światło, co sprawia, że bardzo męczą się oczy. Należy zwrócić uwagę, aby monitor komputera stał w odpowiedniej odległości od naszych oczu, był postawiony na wprost i nieco niżej niż linia wzroku. Chroniąc oczy nie zapominajmy także, aby nie pracować na komputerze siedząc w ciemnym pokoju. Biurko, przy którym pracujemy powinien być dostatecznie oświetlony. Przepisy BHP – bhpprofesjonalnie.pl/ – przewidują iż pokój, w którym przebywają osoby zatrudnione musi spełniać określone wymogi dotyczące światła. Przede wszystkim każde stanowisko pracy musi znajdować się blisko światła naturalnego. Równocześnie w biurze nie może znajdować się za wiele otworów okiennych, aby na biurko pracy nie padało za wiele słońca. Prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy pracownika biurowego to zaledwie element ułatwiający zachowanie norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten i inne problemy poruszane są między innymi w trakcie szkolenia BHP – http://www.bhpprofesjonalnie.pl/7,uslugi-bhp – dla pracowników umysłowych: szkolenia z zakresu BHP.

Inspektorzy, którzy prowadzą szkolenia BHP pracują zarówno w dużych miejscowościach, takich jak Warszawa czy Wrocław, jak i w małych miasteczkach. Do takiego właśnie instruktora pracodawca musi zgłosić się mając zamiar zatrudnić nowego pracownika, albowiem bez początkowego szkolenia BHP nowo zatrudniona osoba nie może rozpocząć pracy w nowym zakładzie. Pracodawcy w dużych miastach, jak na przykład Warszawa czy Wrocław, nierzadko preferują szkolenia BHP przeprowadzane przez Internet. Niesie to dużo korzyści, przede wszystkim umożliwia oszczędzić czas i fundusze, bo szkolenia BHP przez Internet są zazwyczaj mniej kosztowne niż szkolenia BHP przeprowadzane w tradycyjny sposób.